تاریخ : 1393/04/18 18:09

شرح وظایف

1-       تعيين خط مشي و تدوين برنامه هاي اجرائي در امور اداري، حقوقي، رفاهي، مالي، پشتيباني، مديريتي و ساير زمينه هاي مربوط در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي كلي سازمان

2-      برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه سازمان با همکاری و مشارکت واحدهای ذیربط

3-      نظارت بر توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف و نظارت بر اجرای آنها

4-      بررسی، مطالعه و تدوین سیاست ها و برنامه های راهبردی مدیریت منابع انسانی

5-      برنامه ریزی، تأمین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محل های مختلف

6-      برنامه ریزی به منظور طراحی نظام ارزشیابی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی

7-       ساماندهی و هماهنگی نظام های اطلاعاتی و نظارت بر نحوه تشکیل، استقرار، طبقه بندی و نگهداری آمار محصولات حوزه های مختلف

8-      برنامه ریزی به منظور جذب منابع لازم جهت ارتقاء کیفیت و کمیت امور رفاهی کارکنان

9-       پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی كاركنان

10-      نظارت بر حسن جريان اداري و مالي سازمان به منظور انجام صحيح  و سريع وظايف و فعاليت ها در ستاد و مراکز استان ها

11-     برنامه ريزي به منظور تعيين احتياجات آموزشي كاركنان سازمان و نظارت بر تهيه، تنظيم و اجراي  برنامه هاي لازم در اين زمينه

12-    بررسي و برنامه ريزي در خصوص نحوه تأمين نيروي انساني متخصص و كارآزموده

13-    نظارت بر تنظيم و پيشنهاد بودجه سازمان و پيگيري سير مراحل تصويب آن

14-    نظارت و مراقبت بر كليه امور مالي به منظور حفظ و رعايت مقررات مربوط

 
معرفی سازمان ارتباط با ماپیوندها English
          ورود به سایت
         نام کاربری:   
         کلمه عبور: