تاریخ : 1395/09/30 12:33

نام و نام خانوادگي: خانم صغری نیکپور

 

عنوان پست:معاون حفظ و احياء​​

واحد سازمانی:اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان مركزي

 

شماره تماس دفتر : 33135314-086

دورنگار: 33135314-086

آدرس: اراك، خيابان هپكو، فاز يك شهرك شهيد بهشتي، ميدان ميراث فرهنگي، ساختمان شماره دو اداره كل

 

شرح وظایف

 

 

برنامه ریزی ،تقسیم کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی

برنامه ریزی به منظور حفظ ، مرمت و احیاء بناها ، محوطه ها ، بافت ها و اموال تاریخی فرهنگی موجود در استان در چاچوب سیاست های تعیین شده و نظارت بر اجرای آنها

برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت ثبت آثار تاریخی منقول و غیر منقول واجد شرایط در فهرست آثار ملی و جهانی

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ، آیین نامه ها ، کنوانسیونهای ملی در خصوص حفظ ، مرمت و احیاء ، بناها ، محوطه ها و بافت های تاریخی استان

فراهم آوردن زمینه های لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی جهت انجام امور مربوط به اموال منقول و غیر منقول و انجام حمایت های لازم در این زمینه

برنامه ریزی به منظور رفع مسایل و مشکلات اجرایی پایگاه های میراث فرهنگی استان

همکاری لازم به منظور بهره گیری از قابلیت های پایگاه های استان در توسعه گردشگری

تعامل و برقراری ارتباط و انجام همکاری های لازم با سایر معاونت های اداره کل و یا پایگاه های میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی

ارزشیابی عملکرد کارکنان و هدایت و راهنمایی آنهاآدرس: اراك، خيابان هپكو، فاز يك شهرك شهيدبهشتي، ميدان ميراث فرهنگي، ساختمان شماره دو اداره كل

 
معرفی سازمان ارتباط با ماپیوندها English
          ورود به سایت
         نام کاربری:   
         کلمه عبور: