تاریخ : 1395/09/28 09:47

شما میتوانید کلیه خدمات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی را در لیست زیر ملاحظه فرمایید:

 

 

ردیف

نام خدمت

لینک دریافت

1

معرفی هنرمندان جهت دریافت درجه هنری

دریافت فایل

2

آموزش رشته های صنایع دستی

دریافت فایل

3

صدور مجوز تاسیسات گردشگری

دریافت فایل

4

برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی

دریافت فایل

5

تمدید پروانه بهره برداری بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

دریافت فایل

6

معرفی هنرمندان شاغل در رشته های صنایع دستی جهت بیمه تامین اجتماعی

دریافت فایل

7

صدور پروانه بهره برداری بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری 

دریافت فایل

8

انجام استعلامات میراث فرهنگی

دریافت فایل

9

معرفی هنرمندان جهت دریافت نشان جغرافیایی

دریافت فایل

10

تمدید پروانه تولیدکارگاهی

دریافت فایل

11

استانداردسازی رشته های صنایع دستی

دریافت فایل

12

تمدید پروانه تولید انفرادی

دریافت فایل

13

تمدید جواز تاسیس

دریافت فایل

14

تمدید مجوز مشاغل خانگی

دریافت فایل

15

ثبت آثار فرهنگی تاریخی طبیعی

دریافت فایل

16

ثبت اثر تاریخی- طبیعی

دریافت فایل

17

رسیدگی به شکایات اداری

دریافت فایل

18

صدورپروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

دریافت فایل

19

معرفی متقاضیان تسهیلات بانکی به بانک عامل

دریافت فایل

20

صدور پروانه تولید انفرادی

دریافت فایل

21

صدور پروانه تولیدکارگاهی

دریافت فایل

22

صدور جواز تاسیس

دریافت فایل

23

صدور مجوز مشاغل خانگی

دریافت فایل

24

صدور مجوز تأسیس موزه  خصوصی

دریافت فایل

25

صدور مجوز تعمیرات در آثار ثبتی و بافت های تاریخی

دریافت فایل

26

معرفی هنرمندان جهت دریافت مهر اصالت یونسکو

دریافت فایل

27

معرفی هنرمندان جهت دریافت نشان ملی مرغوبیت

دریافت فایل

28

تمدید پروانه تاسیسات گردشگری

دریافت فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
معرفی سازمان ارتباط با ماپیوندها English
          ورود به سایت
         نام کاربری:   
         کلمه عبور: