تاریخ : 1393/04/18 17:38

معیارهای شش گانه دریافت مهر اصالتها:

1- آثار بیان کننده هویت فرهنگی، ملی و هنرهای سنتی کشور باشد.(شرط اصالت )

2- نشان دهنده خلاقیت هنرمند در ابداع طرح، روش تولید، مواد بکار رفته در اثر، فرایند تولید و یا ترکیبی از موارد ذکر شده باشد.

3- اثر، رابطه آشتی پذیری با طبیعت داشته باشد.( آثار با استفاده از مواد اولیه طبیعی و دارای قابلیت بازیافت باشد .)

4- رعایت حقوق انسانی کارگران تولیدی، عدالت محوری، استاندارد سازی مکان تولید و پرداخت به موقع دستمزد

5-اثر قابل عرضه در بازار بین الملل باشد.( ترکیب مطلوبی بین قیمت و کیفیت کالا در نظر گرفته شده باشد.)

6- هنرمندان از بهترین مواد اولیه و تکنیک در خلق آثار استفاده نمایند.( اثر دارای برتری و مزیت بر اساس معیارهای تکنیکی و مواد بکار برده شده باشد.)

مزایای دریافت مهر اصالتها:

1- شرکت در وب سایت یونسکو و بازار فروش الکترونیکی اقلام تولیدی صنعتگران نمونه

2- حمایت از این اقلام جهت ثبت در سازمان مالکیت های معنوی

3- شرکت در نمایشگاههای تجاری که به منظور نمایش و فروش این آثار برگزار می گردد.

4- کمک و راهنمایی صنعتگران برای راهیابی به نمایشگاههای بین المللی

5- به هر یک از آثاری که توسط یونسکو واجد شرایط شناخته شوند گواهی بین المللی اعطا خواهد شد و به عنوان یک ابزار تبلیغاتی دارای کیفیت و اصالت در بازارهای جهانی معرفی می گردند.

6- آثار صنعتگران در بروشورها، کتابها ، کاتالوگها و ... یونسکو تبلیغ می شوند.

7- صنعتگران برگزیده در کارگاه آموزش عملی یونسکو در زمینه بازاریابی، طراحی وب سایت و ... شرکت داده خواهند شد.

 

 
معرفی سازمان ارتباط با ماپیوندها English
          ورود به سایت
         نام کاربری:   
         کلمه عبور: