(درخواست اولیه جهت تعیین زمان تشکیل پرونده حضوری)
     
 

مدارک مورد نیاز جهت مراجعه حضوری:

 

در صورت حقیقی بودن متقاضی :

 کپی شناسنامه – کارت ملی و کارت پایان خدمت،  مدارک تحصیلی 

 

در صورت حقوقی بودن متقاضی : 

اساسنامه شرکت که موضوع فعالیت آن گردشگری باشد و آگهی روزنامه رسمی 

 

کپی برابر اصل شده سند مالکیت

گردش حساب مالی 

 رزومه  ( سوابق کاری )

 

دانلود فرم های مورد نیاز:      فرم مدارک          فرم تعهدنامه

       
نام و نام خانوادگی:  
نام پدر:  
  تاریخ تولد:  
  شماره ملی:  
  نوع پروژه:  
  درجه:  
  مساحت و محل اجرای طرح:  
  لیست فضاهای پیشنهادی به تفکیک مساحت:  
  برآورد سرمایه گذاری پروژه:  
  نحوه تامین سهم سرمایه گذار:  
  اشتغال پیش بینی شده:  


کد امنیتی:
     
     
       
     

معرفی سازمان ارتباط با ماپیوندها English
          ورود به سایت
         نام کاربری:   
         کلمه عبور: