تاریخ : 1393/07/07 00:46
 
پ پ

 

تشکیل کارگروه های استانی غارشناسی

مدیر کل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به تشکیل کارگروه های استانی غارشناسی در راستای اجرای ماده هفت آیین نامه مدیریت، حفاظت و بهره برداری از غارهای کشور، گفت: ریاست کارگروه های استانی با معاونین استانداران و دبیری آن با مدیران کل حفاظت محیط زیست استان ها است.

وی با یادآوری نامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به استانداران سراسر کشور در این خصوص، اظهار داشت: پیش بینی اعتبارات لازم برای مطالعه، مدیریت و حفاظت از غارهای واجد ارزش های محیط زیستی، تاریخی و سایر موارد، نظارت کارگروه استانی بر بهره برداری از غارها و جلوگیری از هر گونه تخریب و تهدید از جمله مواردی بود که در این نامه بر آن ها تاکید شده بود.

معرفی سازمان ارتباط با ماپیوندها English
          ورود به سایت
         نام کاربری:   
         کلمه عبور: