Portal_background_image

توريسم درماني و گردشگري سلامت

توریسم درمانی یا گردشگری سلامت چیست؟

برای توریسم درمانی که گاھی از آن با عنوان توریسم سلامت و یا گردشگری سلامت نام برده می شود، تعاریف گوناگونی بیان شده است. سازمان به طور خاص، گردشگری سلامت را چنین تعریف می کند : استفاده از خدماتی که  به  بھبود یا افزایش سلامتی و افزایش جھانی گردشگری (WTO) روحیه  فرد (با استفاده از آب ھای معدنی ، آب و ھوا یا مداخلات پزشکی)  منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد – که  بیش از ٢۴ ساعت است – به طول می انجامد. مقوله ی گردشگری سلامت فراتر از گردشگری درمانی است.

آب ھای گرم و معدنی و لجن درمانی ھمراه با امکانات طبیعی نیز شامل مقولھ ی گردشگری سلامت است. شعار جھانی توریسم سلامت، امکانات و خدمات در حد کشور ھای جھان اول یا پیشرفته و قیمت ھا و ھزینه  ھا در حد کشور ھای در حال توسعه و جھان سوم است.

زیر شاخه ھای گردشگری سلامت

گردشگری پزشکی (Medical Tourism)

درواقع گردشگری پزشکی رایج ترین و حساس ترین زیر شاخه گردشگری سلامت است. این سفر عموما برای درمان بیماری یا انجام عمل جراحی و یا چک آپ سلامت گردشگر در کلینیک ھا و بیمارستا نھای کشوری با امکانات پزشکی بالا و ھزینه ھای درمانی مناسب انجام می گیرد. گردشگری پزشکی یا گردشگری درمانی حساس ترین نوع گردشگری در بین تمام انواع گردشگری ھا است. زیرا به طور مستقیم با جان و سلامت گردشگر مرتبط است.

استان مرکزی دارای مراکز درمانی و بیمارستان های مجهز به تخت های IPD  مورد تایید علوم پزشکی استان می باشد در این خصوص میتوان به بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سینا اراک اشاره نمود.

 

گردشگری طبیعت درمانی (Curative Tourism)

سفر درمانی به مراکز دارای منابع و خدمات درمانی طبیعی تحت نظارت پزشک را گردشگری طبیعت درمانی می گویند. این منابع و خدمات طبیعی شامل چشم ھھای آب گرم، دریاچه نمک، آفتاب درخشان، لجن طبی، ماساژ طبی، حمام گیاھی و ھمچنین محیط زیست زیبا، پاک و آرام به منظور بھبود بیماران پوستی، تنفسی، روماتولوژی، عضلانی و یا گذراندن دوران نقاھت بعد از درمان و عمل ھای جراحی صورت می گیرد.

استان مرکزی دارای مناطقی ویژه و منحصر به فرد جهت توسعه ی گردشگری طبیعت درمانی در استان می باشد که از جمله این مناطق می توان به منطقه نمونه گردشگری آبگرم محلات، منطقه نمونه گردشگری کوی باران تفرش، منطقه نمونه گردشگری هفتاد قله اراک، منطقه نمونه گردشگری کوی سفیدخانی اراک و ...اشاره نمود.

 

منطقه نمونه گردشگردی آبگرم محلات

هتاد قله

 

گردشگری تندرستی (Wellness Tourism)

در این نوع سفر، گردشگر به دنبال آرامش است و برای رھایی از تنش ھای زندگی روزمره و تجدید قوا، بدون مداخله  و نظارت پزشکی راھی سفر می شود. معمولا این گردشگران بیماری جسمی مشخصی ندارند و بیشتر در پی بھره مندی از طبیعت شفابخش و دوری از شلوغی ھا، تنش ھا و آلودگیهای زندگی شھری ھستند.

استان مرکزی دارای مناطق و روشتاههای خوش آب و هوا جهت توسعه گردشگری تندرستی در استان می باشد که از جمله این روستاهها می توان به روستای آهو واقع در شهرستان آشتیان،  روستای وفس واقع در شهرستان کمیجان، روستای دلارام شهرستان تفرش، روستای هزاوه، روستای انجدان  و...سراب های شازند، همچنین شهرستان تفرش که به شهر سلامت مشهور می باشد، اشاره نمود.

 

کوه لجورد، پل دوآب

                              

 

شهر تفرش

روستای دلارام

روستای وفس

                               

 

                               گردشگری سلامت در ایران

گردشگری سلامت در ایران با وجود کیفیت بالای خدمات درمانی و قیمت ارزان، به علت نبود تبلیغات مناسب، ھنوز جایگاه خود را در بازار نیافته است و گام ھای نخست را طی می کند. در حالی که دولت بر اساس برنامه ریزی ھای خود باید تا پایان برنامه چھارم توسعه ٣٠ درصد از نیازھای درمانی کشور را از طریق صدور کالا، خدمات پزشکی و توریسم درمانی فراھم کند. ایران در سال ٨٣ تقریبا ١٢ ھزار بیمار خارجی پذیرش کرده است که این میزان در سال ٨۴ به  ١٧ ھزار و پانصد نفر رسید ولی متاسفانه آمار قابل استناد از درآمدھای حاصل از جذب توریسم درمانی در سال ھای اخیر در ایران وجود ندارد. با این حال چالش اصلی فراروری گردشگری درمانی ایران، نبود مدیریت یکپارچه  در این حوزه است و از آن جایی که چنین اید های در ایران تقریبا نو تلقی می شود، به  نظر می رسد تھیه طرحی که  به  این مسئلھ به طور ھمه جانبه  بپردازد و نیز تجارب کشورھای دیگر در این .خصوص را مطالعه  کند، به سیاست گذاران کمک خواھد کرد تا برای جذب توریسم پزشکی با رویکردی علمی و بومی قدم بردارند.

 

 

 

پتانسیل ھای گردشگری سلامت در ایران

ایران از نظر جاذبه ھای گردشگری طبیعی جزو ١٠ کشور برتر جھان است اما از بازار توریسم و گردشگری سھم شاخصی نبرده است این در حالی است که از گردشگری سلامت به عنوان صنعت سوم جھان نام برده می شود و برخی کشور ھا نظیر اسپانیا از طریق این صنعت امرار معاش می کنند. در زمینه  توریسم درمانی و جذب گردشگران سلامت ھمواره باید به چھار آیتم اساسی دراین زمینه  توجه داشت. توانمندی ھای شاغلان حرفه  پزشکی، تکنولوژ یھای روز و استانداردھای جھانی، اقتصاد درمان و ھزینه ھای درمانی و مقررات داخلی کشور ھا از عوامل مھم گردشگری سلامت ھستند. ایران در ھر چھار مورد ذکر شده نسبت به کشورھای ھمسایھ و خاورمیانھ از توانمندی ھای بھتری برخوردار است. که  باید نھایت استفاده از پتانسیل موجود را کرد. اما متاسفانھ تبلیغات مناسبی برای شناسایی توانمندی ھای پزشکی و گردشگری ایران در خارج صورت نگرفتھ است و رسانھ ھای دولتی و سفار تخانه ھا در این زمینه  نقشی موثر دارند امروزه صنعت توریسم درمانی در جھان بالاتر از صنایع نفت و طلا قرار دارد. این صنعت کم ھزینه و .پر درآمد است.

 

اھداف گردشگری سلامت در ایران

 • ناباروری
 • دندان پزشکی
 • جراحی قلب، چشم و جراحی پلاستیک
 • بیمار یھای مرتبط با سرطان
 • گردشگری در آ بھای شفا بخش

 

کشور ھای مبدا گردشگری سلامت به ایران

گردشگران سلامت بیشتر از کشور ھای جمھوری آذربایجان، عراق، ترکمنستان، افغانستان،کویت، سوریھ، لبنان، بحرین و ترکیه ھستند و ایران طی .یک دھه ی گذشته پیشرفتی ٢٠ تا ٢۵ درصدی در حوزه ی گردشگری سلامت داشته است.

 


دسته بندی

کارشناس روابط عمومی


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  دسترسی سریع

  مطالب ویژه


  اینفوگرافیک


  اقامتگاه های بوم گردی استان

  آخرین اخبار دفاتر همیاری
  آمار سایت

  • اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی

   بازدیدهای امروز:339


   بازدیدهای روز گذشته:6189


   بازدیدهای دو روز گذشته:4803


   تعداد کل اخبار:2131


   آخرین بروزرسانی:1397/07/03 13:24


  پیوندها