1397/11/18 17:14
مدير كل ميراث فرهنگي استان مركزي:
پنجاه و پنجمين آژانس مسافرتي استان مركزي بهره برداري شد

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی  صبح امروز ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ دفتر خدمات مسافرتی "دل آرا گشت" با مدیریت خانم عاطفه خدادادی با حضور مدیر کل میراث فرهنگی استان افتتاح شد، این آژانس با سرمایه‌گذاری ۱ میلیارد ریال و اشتغال مستقیم ۵ نفر و سه نفر غیرمستقیم با شعار «ورود گردشگر داخلی و خارجی را به استان افزایش خواهیم داد»، پا به رقابت سالم گردشگری استان نهاد.

حسینی معاون گردشگری در حاشیه این مراسم گفت: با افتتاح این دفتر تعداد آژانسهای استان به ۵۵ دفتر رسید.

این دفتر با تیمی جوان و پویا برای کمک به گردشگری استان فعالیت خود را آغاز کرد.