1398/06/12 13:59
مدير كل ميراث فرهنگي استان مركزي خبر داد؛
«اهداء خمره سفالي مربوط به دوره ساساني توسط فردي از روستاي جيريا»

«  خمره سفالی مربوط به دوره ساسانی توسط فردی اهل و ساکن روستای جیریا  که مدت 46 سال در منزل خود نگهداری  نموده به میراث موزه اهدا شد»
▪️به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی مدیر کل در تکمیل این خبر گفت: این خمره سفالی سالم با کاربری نگهداری غلات مربوط به دوره ساسانی توسط فردی بنام رمضان جیریایی اهل و ساکن روستای جیریا از توابع شهر ساروق بوده که مدت 46 سال در منزل خود نگهداری  نموده  است.
▪️علیرضا ایزدی گفت:  یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی با برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی مستمر   در حوزه مشارکت مردمی جهت گروه های هدف   بالاخص دهیاران و اعضاء شوراء های اسلامی  برگزار شده موجب افزایش سطح آگاهی مردم و شناخت جایگاه و ارزش آثار و ابنیه تاریخی استان گردیده است که یکی از دستاورد های این حوزه، اهداء  این اثر تاریخی با ارزش بوده است. 
وی در ادامه افزود: خمره سفالی اهدا شده با تنظیم صورتجلسه  تحویل عوامل  یگان و امین اموال اداره کل گردید و در پایان با قدردانی از این روستایی فرهنگ دوست خمره یاد شده جهت نگهداری به موزه چهارفصل شهرستان اراک انتقال گردید.