1398/06/31 11:47
مدير كل ميراث فرهنگي استان مركزي ؛
لهجه و گويش تاتي در روستاي وفس مي تواند برندگردشگري منطقه باشد .

مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی در گفتگوی ویژه صدا و سیمای شبکه آفتاب  دربرنامه  مسیر توسعه شهرستان کمیجان با اشاره به اینکه این شهرستان از پتانسیلهای بسیاری برای جذب گردشگر در منطقه می باشد اظهار کرد:  شهرستان کمیجان دارای وضعیت اقلیمی مناسب و غنای فرهنگی و تاریخی  و نخبگان و اندیشمندان بزرگ و مشاهیر منطقه می باشد
▪️علیرضا ایزدی در ادامه افزود: دارا بودن  روستاهای با ارزش همچون سمقاور به لحاظ  صنایع دستی ، وفس به لحاظ بافت تاریخی و چهرقان با غنای تاریخی و فرهنگی می تواند پایلوت مناسبی برای جذب گردشگر باشند
وی افزود: گویش و لهجه وفس می تواند برند گردشگری در  منطقه باشد .گویش و لهجه تاتی در وفس  یکی از مزیت های مناسب مغفول مانده در کشور است .  و البته متاسفانه ما نتوانسته ایم زیر ساختهای مناسبی در حوزه راه و اسکان فراهم کنیم 
▪️اما در کنار آن مزیتی بسیاری در شهرستان وجود دارد   چرا که در کشور روستاهای معدودی داریم که به زبان تاتی صحبت می کنند که وفس یکی از آنهاست همچنین طبیعت زیبا و چشمه ها و قناتهای فروان موجود در  این روستا و مزیتهای بسیاری که  دارد  می تواند به لحاظ گردشگری مورد توجه قرار گیرد. 
▪️گفتنی است روستای وفس با قدمت تاریخی۳۰۰۰ ساله  و به دلیل پلکانی بودن آن به ماسوله استان مرکزی مشهور است.