1398/08/25 14:04
معاون صنايع‌دستي استان مركزي گفت:
۴۰ اثر صنايع دستي استان مركزي در انتظار اخذ نشان ملي و مهر اصالت جهاني

معاون صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: «۴۰  اثر صنایع‌دستی از هنرمندان استان مرکزی برای معرفی به داوری دریافت نشان ملی مرغوبیت به معاونت صنایع‌دستی  کشور ارائه شد.»
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی معاون صنایع دستی استان گفت: تاریخ داوری این آثار ۶ آبان ماه ۹۸ است.


▪️قاسم کاظمی ادامه داد: «نشان ملی مرغوبیت مهر تاییدی بر اصالت اثر تولیدی هنرمندان بر اساس مواد اولیه بومی، برگشت پذیری به طبیعت، قابلیت تولید انبوه، حفظ حقوق هنرمند تولید کننده و  داشتن بار فرهنگی منطقه برای انتخاب محصولات است.»

▪️او تصریح کرد: «امیدواریم ۴۰ اثر  در داوری برگزیده و حائز دریافت نشان ملی مرغوبیت شناخته شود.»
▪️کاظمی گفت: در سال گذشته ۱۴ اثر صنایع دستی  از استان نشان ملی را دریافت نموده اند.