1398/09/09 10:27
مدير كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در آئين بزرگداشت شاعر و عارف بزرگ فخرالدين عراقي عنوان كرد:
"فخرالدين عراقي و امير كبير نيازمند تشكيل بنياد علمي و فرهنگي است."

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی مدیر کل امروز ۷ آذر ماه ۹۸ در آئین بزرگداشت فخرالدین عراقی عنوان کرد: استان مرکزی بیش از یک چهارم مفاخر سرزمین ایران را در خود پرورش داده  و این نیازمند تشکیل بنیادی برای شناخت بزرگان و مفاخری همچون امیرکبیر و فخرالدین عراقی  در چهارچوب مشخص به عنوان الگو را دارد.
▪️علیرضا ایزدی  در ادامه گفت: ما بایستی با تشکیل این بنیاد همه ساله بسیاری از اساتید و محققان را  در مورد شناخت هر چه بیشتر  این بزرگان دعوت کنیم و به عنوان الگو برای ساختن ایرانی آبادتر و آزادتر از امروز  بگوئیم و بفهمیم.

▪️شیخ فخرالّدین ابراهیم بن بزرگمهر بن عبدالغفار کمیجانی یا فخرالّدین عراقی از شاعران و عارفان و نویسندگان صوفی ادب فارسی در سدهٔ هفتم هجری، مؤلف لَمَعات می‌باشد.