1398/09/20 08:35
استفاده از ظرفيت مشاركت هاي اجتماعي در جهت حفظ و حراست از آثار و ابنيه تاريخي ضروريست
فرماندهي يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان مركزي گفت:
«استفاده از توان و ظرفیت مشارکت های اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد در جهت حفظ و حراست از آثار و ابنیه تاریخی امری ضروریست»

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی سرهنگ محمد خسروی  امروز 19 آذر ماه 98 در جلسه مشارکتهای اجتماعی که با رییس ادارات شهرستانها برگزار شد گفت: « با توجه به رویکرد یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی کشور به استفاده از ظرفیت مشارکت های اجتماعی در  جهت حفظ و حراست از آثار و ابنیه تاریخی کشور و از طرفی تسهیل ماموریت ها ، رفع کمبودها و در نهایت جلب سرمایه های اجتماعی سازمان در افق بلند مدت نیاز به استفاده بهینه و حداکثری از امکانات و ظرفیتهای برون سازمانی (مردمی و دولتی) در حفظ و نگهداری از آثار و ابنیه تاریخی استان می باشد .»
▪️خسروی هدف از تشکیل آن آشنایی بیشتر رییس ادارات شهرستانها با نحوه فعالیت سمن و همچنین لزوم تشکیل سازمان های مردم نهاد و استفاده از ظرفیت آنها عنوان کرد.
▪️سرهنگ محمد خسروی با بیان اینکه اقدامات دولت به تنهایی نمی تواند مثمر ثمر و نتیجه بخش باشد و باید راهکارهای دیگری نیز در این خصوص اندیشیده شود، اظهار داشت: « با برگزاری دوره های آموزشی ،همراه سازی مردم و اطلاع رسانی لازم  می توان از ظرفیتها و مشارکتهای مردمی بهره جست.»