1398/10/23 14:01
مديركل ميراث فرهنگي استان مركزي:
6 اثر تاريخي استان مركزي ثبت ملي شد
میدان ارگ، بقایای کاروانسرای حاجی آباد، خانه میرزا علی پراخودی مقدم، خانه نسرین محبی آشتیان، ایستگاه راه آهن اراک، ساختمان آموزش ماشین سازی اراک پس از بررسی و طرح در کمیته ثبت آثار نامنقول کشور در فهرست جدیدترین آثار ثبت ملی شده استان قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی امروز  دوشنبه 23 دی ماه 98 علیرضا ایزدی  افزود: میدان ارگ، بقایای کاروانسرای حاجی آباد، خانه میرزا علی پراخودی مقدم، خانه نسرین محبی آشتیان، ایستگاه راه آهن اراک، ساختمان آموزش ماشین سازی اراک پس از بررسی و طرح در کمیته ثبت آثار نامنقول کشور  در فهرست جدیدترین آثار ثبت ملی شده استان قرار گرفتند.
▪️وی افزود: 6 اثر دیگر نیز در انتظار ثبت در فهرست آثار ملی هستند این آثار شامل حمام حاج محاسب محلات ، امامزاده سید ابورضا ساوه، خانه ایلخانی روستای بازرجان تفرش، مدرسه صمصامیه بیات، درمانگاه تاریخی آشتیان، چهارطاقی شرفه روستای انجدان پس از بررسی و طرح در کمیته مربوطه در سال جاری در فهرست آثار ملی به ثبت خواهند رسید.
▪️او در پایان گفت: با اعلام ثبت ملی این آثار، هرگونه فعالیت و عملیات عمرانی و تغییرات محیطی در محوطه و حریم این آثار محدود به اعلام نظر کارشناسی وزارت میراث فرهنگی کشور است و با خاطیان در این خصوص برخورد قانونی می شود.
▪️ تاکنون 883 اثر در استان مرکزی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است