1399/02/20 13:37
معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان مركزي:
مرمت اضطراري كاروانسراي روستاي كاروانسرا
کاروانسرای تاریخی روستای کاروانسرا با تخصیص 500 میلیون ریال اعتبار حفاظت و مرمت اضطراری می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی محسن کریمی امروز 10 اردیبهشت 99 گفت: «کاروانسرای تاریخی روستای کاروانسرا از بناهای دوره صفویه است و در روستای کاروانسرای شهرستان اراک در قرار دارد. این اثر تاریخی در سال جاری با تخصیص 500 میلیون ریال اعتبار مورد حفاظت اضطراری قرار می گیرد.»
معاون میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: «در پی پیگیری قضایی صورت گرفته افرادی که بدون مجوز نسبت به تصرف این بنا اقدام کرده و آن را به محل نگهداری احشام تبدیل نموده بودند در حال تخلیه بنا هستند و با بررسی صورت گرفته تخلیه بنا در مراحل نهایی قرار دارد. پرونده متخلفین در دستگاه قضایی در دست رسیدگی قرار دارد. »
محسن کریمی افزود: «به علت بارندگی های سال گذشته و سال جاری آسیب های قابل توجهی به این بنای تاریخی  وارد گردیده و تخریب ها، مرمت های غیر اصولی و دخل و تصرف های متصرفین بنا نیز در ایجاد آسیب به این بنای ارزشمند  مزید بر علت شده است. »
معاون میراث فرهنگی استان مرکزی خاطر نشان کرد: «حفاظت و مرمت اضطراری بنا و نیز واگذاری آن به بهره بردار بخش خصوصی در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قرار دارد.»