1399/02/20 13:56
معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان مركزي:
اتمام عمليات تعيين حريم محوطه تاريخي تپه سرقلعه مامونيه
محوطه تاریخی تپه سرقلعه مامونیه تعیین حریم شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگیف گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی معاون میراث فرهنگی گفت: به نظر مي رسد اين تپه تاريخي استان مركزي يك قلعه مربوط به دوره پيش از اسلام با ساختار خشتي است.

محسن کریمی اظهار كرد: عمليات تعيين حريم محوطه تاريخي تپه سرقلعه مامونيه با هدف جلوگيري از تخريب احتمالي،با حفر 20 گمانه به اتمام رسيد.
او  افزود: تپه تاريخي سرقلعه از محوطه هاي شاخص مربوط به دوره تاريخي  اشکانی،شهرستان زرنديه در شمال استان مركزي است.
محسن کریمی اظهار داشت: پيش از اين عمليات بررسي و ثبت اين محوطه كه در محدوده شهر مامونيه مركز شهرستان زرنديه واقع شده در سال 1386 به انجام رسيده بود.
معاون میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: در اين عمليات گمانه زني،سفال هايي از دوره هاي اشكاني، ساساني، قرون اوليه دوره اسلامي تا دوره هاي صفوي و قاجار به دست آمده است.
او افزود : با اين حال به نظر مي رسد كه اين محوطه يك قلعه مربوط به دوره پيش از اسلام با ساختار خشتي است كه در حال حاضر بسياري از قسمت هاي آن به دليل عوامل طبيعي تخريب شده است.
کریمی در پایان گفت: عمليات گمانه زني و تعيين حريم محوطه تپه سرقلعه مامونيه شهرستان زرنديه استان مركزي با مجوز رياست پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري انجام شد.
گفتنی است این تپه به شماره 22066 در تاریخ 86/12/26 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است