1399/07/16 13:08
سرپرست اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان مركزي خبر داد:
كشف ابعاد تازه معماري آتشكده فردقان
بخش های دیگری از چهارطاقی فردقان در شهرستان فراهان کشف گردید

▪️به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی مصطفی مرزبان سرپرست اداره کل امروز 31 شهریور99 گفت: «در نتیجه فصل اول کاوش های باستان شناسی آتشکده فردقان که به سرپرستی محسن کریمی انجام شد، بخش های دیگری از چهارطاقی فردقان در شهرستان فراهان کشف گردید.»
▪️او افزود:  «این فصل از کاوش باستان شناسی به دنبال دو فصل گمانه زنی سال های 94 و 95 آغاز شده است.»
▪️محسن کریمی سرپرست تیم  باستان شناسی آتشکده فردقان در این باره توضیح داد:  «مطالعات انجام شده نشانگر آن است که  این چهارطاقی به احتمال همان آتشکده ای است که در متون تاریخی به ویژه کتاب تاریخ قم (مربوط به سده سوم هجری) به آن اشاره شده است. »
▪️کریمی افزود: «در این فصل بخش هایی از ستون چهاروجهی ضلع جنوب غربی بنا و درگاههای ضلع جنوبی مورد کاوش قرار گرفت. بر اساس داده های جدید معماری به دست آمده، بنای آتشکده فردقان بنایی مربع به ضلع 17 متر با ستونهای چهار ترک آجری است و دارای یک درگاه ورودی در ضلع شرقی به عرض 1/80 متر، یک درگاه در ضلع غربی به عرض 2/20 متر ،  دو درگاه 90 سانتیمتری و یک درگاه 1/80 متری در ضلع جنوبی است  در حالیکه ضلع شمال و شمال غربی بنا هنوز در زیر بقایای منازل مسکونی دوره قاجار مدفون است . عرض دیوارهای بنا 1/5 متر است و با استفاده از مصالح اصلی سنگ احداث و از درون دارای اندود است.»

▪️او افزود: «روستای تاریخی فردقان(Fardaghan) در شمال غرب شهرستان فراهان قرار دارد. بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روی متون تاریخی، از سده سوم هجری به نام فردقان و برخی وقایع تاریخی مرتبط با آن اشاره شده است. در این متون به فردقان، آتشکده واقع در آن، تصرف و تخریب آن توسط حاکم قم در سال 288 هجری، انتقال درب مطّلای آتشکده به کعبه در زمان حجاج بن یوسف، شکست علاءالدوله کاکویه از مسعود بن محمود بن سبکتکین و پناه گرفتن او در قلعه فردقان و نیز زندانی شدن بوعلی سینا در قلعه مذکور پرداخته شده است.»